Εξέδρα εργασίας – Upright MX19

Έτος κατασκευής: 2008

Ύψος ανύψωσης: 5.8m

Ύψος εργασίας: 7.8m

Ικανότητα ανύψωσης: 227kg

Διαστάσεις: 1.75m x 0.76m